زیباترین غزل حافظ کدام است ؟

زیباترین غزل حافظ ؟ 

زیباترین غزل حافظ کدام است ؟

همه ی غزل های حافظ دلنشین است . اما در مسیر انتخاب بهترین غزل او شاید همه متردد شوند . غزلی که در زیر می خوانید شاید یکی از آن بهترین ها باشد :

بَـرنیامــــد از تـمنّای لـبَت کــــامــم هـنوز          

بَر امیدِ جامِ لَعلَ‌ات دُردی آشامم هنوز

روز اوّل رفــت دینــم ، بــر سـر زلـفین تــو          

تا چه خواهد شد درین سودا سرانجامم هنوز

ساقیا یک جرعه‌ای زان آبِ آتشگون که من       

در میان پختگان عشق او خامم هنوز

از خطا گفتم شبی زلف ترا مشک خُتَن           

می زند هر لحظه تیغی مُو بر اندامم هنوز

پــرتـو روی تـو تـا در خلوَتم دیـد آفـتــاب            

می رود چون سایه هر دَم بر دَر و بامَم هنوز

نام من رفته‌ست روزی بر لبِ جانان به سَهو     

اهل دل را بوی جان می‌آید از نامَم هنوز

در ازل داده‌ست مــا را ســاقیِ لعل لبت           

جرعه‌ی جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

ای که گفتی جان بده ، تا باشدت آرام جان       

جان به غمهایش سپُردم نیست آرامم هنوز

در قلـــم آورد حـــافظ قـصه لـعل لــبش              

آب حیوان می رود هر دم ز اقلامم هنوز

 

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
مارال

عالی بود واقعا این غزل حافظ قشنگ و زیباست

مائده

بسیار زیبا و دلنشین