غلامحسین ریاحی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ غلامحسین ریاحی
آرشیو وبلاگ
      اگر فردا هر گز نیاید ! ()
گفت موسی ای خداوند حساب نویسنده: غلامحسین ریاحی - ۱۳٩٠/۳/٢۳

گفت موسی ای خداوند حساب

نقش کردی ، باز چون کردی خراب ؟

نر و ماده نقش کردی جانفزا

وانگهی ویران کنی آن را ، چرا ؟

گفت حق : دانم که این پرسش تو را

نیست از انکار و غفلت و ز هوی

ور نه تأدیب و عتابت کردمی

بهر این پرسش تو را آزرد می

لیک می‏خواهی که در افعال ما

باز جویی حکمت و سر قضا

تا از آن واقف کنی مر عام را

پخته گردانی بدین هر خام را

پس بفرمودش خدا ای ذو لباب

چون بپرسیدی بیا بشنو جواب

موسیا تخمی بکار اندر زمین

تا تو خود هم وا دهی انصاف این

چونکه موسی کشت و کشتش شد تمام

خوشه‏ هایش یافت خوبی و نظام

داس بگرفت و مر آنها را برید

پس ندا از غیب در گوشش رسید

که چرا کشتی کنی و پروری

چون کمالی یافت آن را می‏بری ؟

گفت یارب ز آن کنم ویران و پست

که در اینجا دانه هست و کاه هست

دانه لایق نیست در انبار کاه

کاه در انبار گندم ، هم تباه

نیست حکمت این دو را آمیختن

فرق ، واجب می‏کند در بیختن

گفت این دانش ز که آموختی ؟

نور این شمع از کجا افروختی ؟

گفت تمییزم تو دادی ای خدا

گفت پس تمییز چون نبود مرا ؟

در خلایق روحهای پاک هست

روحهای تیره گلناک هست

این صدفها نیست در یک مرتبه

در یکی در است و در دیگر شبه

واجب است اظهار این نیک و تباه

همچنان کاظهار گندمها ز کاه

مثنوی معنوی مولانا

  نظرات ()
مطالب اخیر مار را چگونه باید نوشت؟ حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز در 15 جمله سنت فرانسیس اسیز درد فرقی نمیکند که ... نامت را زیباترین غزل حافظ کدام است ؟ بهار ، جلوه زیبای خداوند غریب است ... انسان چیست ؟
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب